Τα κυνηγετικά όπλα είναι αγαθά διαρκείας και τα καλοσχεδιασμένα κυνηγετικά όπλα είναι κάτι παραπάνω, μοιάζουν αθάνατα. Αυτό φαίνεται να είναι το μήνυμα της Beretta από τη νέα έκδοση της Beretta Vitoria, την Bellmonte.

Οι ρίζες είναι γνωστές και πάνε πίσω στην αρχική εφεύρεση του Civolani, την πρώτη σύγχρονης μορφής λειτουργική καραμπίνα αδρανείας, την Benelli SL.

Υπήρχαν και πριν όπλα αδρανείας, αλλά η SL ήταν η πρώτη με πρακτική μορφή, που έλυνε και έδενε εύκολα και παρείχε όλα τα σημεία ελέγχου σε βολικά σημεία, σε αυτά που είχαν καθιερωθεί από την εποχή της Α-5 Browning.

Minimum 4 characters